ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.7 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.3 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน