ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.7 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน