ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่มะลอ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน