ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต่อเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน