ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน