ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน