ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแปะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน