ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนแปะสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 26 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน