ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน