ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  
11 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน