ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน