ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 35 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 35 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน