ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน