ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหมิตรวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฮ่อง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.33 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน