ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน