ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปอน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.66 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน