ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 52 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 47.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 33 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน