ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชุนบ้านข่วงเปาเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน