ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน กันยายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.46 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สารภี สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.94 เงิน 4  
5 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 77.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกองแขก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.29 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.13 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.63 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.64 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน