หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ชั้น 1 ห้อง ป.3/9 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.4/8 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.4/5 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง เต็นท์ a 9 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง เต็นท์ b 9 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง เต็นท์ c 9 ส.ค. 2556 09.00เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 ห้อง พวงชมพู 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1 ห้อง พวงชมพู 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เวที 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เวที 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เวที 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เวที 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.ชร.1 ห้อง พวงทอง 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.ชร1 ห้อง พวงแสด 2 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย 1 ห้อง พวงทอง 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง วัดเชียงยืน 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง วัดเชียงยืน 9 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ห้อง วัดเชียงยืน 9 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) วัดเชียงยืน 9 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]