หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 77 50 64.94% 19 24.68% 5 6.49% 3 3.9% 77
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 68 48 71.64% 9 13.43% 7 10.45% 3 4.48% 67
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 72 36 50.7% 20 28.17% 8 11.27% 7 9.86% 71
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 36 22 61.11% 10 27.78% 1 2.78% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนดอยลานพิทยา 40 21 52.5% 14 35% 1 2.5% 4 10% 40
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 68 20 29.41% 18 26.47% 15 22.06% 15 22.06% 68
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 48 20 41.67% 14 29.17% 9 18.75% 5 10.42% 48
8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา 56 19 33.93% 23 41.07% 5 8.93% 9 16.07% 56
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 43 17 39.53% 11 25.58% 9 20.93% 6 13.95% 43
10 โรงเรียนบ้านหัวดอย 24 15 62.5% 4 16.67% 5 20.83% 0 0% 24
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 38 14 36.84% 11 28.95% 7 18.42% 6 15.79% 38
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 25 14 56% 8 32% 2 8% 1 4% 25
13 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 22 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านรวมมิตร 32 11 34.38% 12 37.5% 5 15.63% 4 12.5% 32
16 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) 28 11 39.29% 8 28.57% 5 17.86% 4 14.29% 28
17 โรงเรียนบ้านดอน 32 10 31.25% 14 43.75% 4 12.5% 4 12.5% 32
18 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
19 โรงเรียนบ้านปงเคียน 20 9 45% 6 30% 2 10% 3 15% 20
20 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 20 9 45% 6 30% 1 5% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 21 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านเมืองชุม 17 8 47.06% 2 11.76% 3 17.65% 4 23.53% 17
25 โรงเรียนบ้านร่องบัวลอย 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 34 7 20.59% 15 44.12% 8 23.53% 4 11.76% 34
27 โรงเรียนมารีย์รักษ์ 20 7 35% 8 40% 2 10% 3 15% 20
28 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
29 โรงเรียนผาขวางวิทยา 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 18 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านนางแลใน 14 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านจะคือ 16 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
34 โรงเรียนบ้านช่องลม 17 6 35.29% 9 52.94% 1 5.88% 1 5.88% 17
35 โรงเรียนแม่มอญวิทยา 18 6 33.33% 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 24 6 25% 7 29.17% 7 29.17% 4 16.67% 24
37 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 19 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 4 21.05% 19
38 โรงเรียนบ้านปางคึก 13 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
39 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านปุยคำ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านร่องเผียว 22 5 22.73% 8 36.36% 6 27.27% 3 13.64% 22
42 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 23 5 21.74% 6 26.09% 8 34.78% 4 17.39% 23
43 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 20 5 25% 6 30% 6 30% 3 15% 20
44 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 19 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 19
45 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 17 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 17
46 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
47 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านปางขอน 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
49 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านป่าซาง 21 4 19.05% 11 52.38% 4 19.05% 2 9.52% 21
51 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 20 4 20% 8 40% 3 15% 5 25% 20
52 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านนางแล 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
54 โรงเรียนบ้านดอยฮาง 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
55 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านริมลาว 10 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 12 3 25% 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 12
59 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
61 โรงเรียนบ้านเวียงชัย 9 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 9
62 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 10 3 30% 2 20% 0 0% 5 50% 10
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนป่ายางหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 11 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
69 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 9 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านร่องห้า 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
73 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านโป่ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านจำบอน 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
78 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
80 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านดอยงาม 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนบ้านจอเจริญ 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
83 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 10 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
85 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 17 1 5.88% 5 29.41% 2 11.76% 9 52.94% 17
86 โรงเรียนบ้านสมานมิตร 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 10 1 10% 2 20% 4 40% 3 30% 10
88 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
89 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านป่าบง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
91 โรงเรียนบ้านป่ายางมน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนร่องหวาย 6 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนอนุบาลพรรณี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านศรีเวียง 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านปางลาว 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านทรายงาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านท่าสาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านห้วยขม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิต 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
114 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
115 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]