หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 052 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 13
2 053 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
3 054 1.000 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 055 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
5 056 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
6 057 2.000 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 058 3.000 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
8 059 3.000 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
9 060 4.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
10 061 4.000 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
11 063 5.000 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 0
12 064 6.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
13 065 6.000 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
14 066 7.000 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
15 714 8.000 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
16 722 8.100 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]