การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ
การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ทุกระดับที่ต้องใช้อุปกรณ์ "หูฟัง ไมค์" ให้โรงเรียนเตรียมมาเอง
วันศุกร์ ที่ 02 สิงหาคม 2556 เวลา 16:36 น.