แจ้งประชุมคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประกอบด้วย เลขาฯ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ 1 คน ครูธุรการโรงเรียนในกลุ่มๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการลงทะเบียนนร. ครู ในการแข่งขันทักษะวิชาการนร. วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.ชร.1
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:53 น.