การลงทะเบียนนร.ม.ต้น
แจ้งการลงทะเบียนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ส่งรายชื่อนร.ที่เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่ส่งไว้ใน E-loader แล้วส่งทาง e-mail nitescr01@gmail.com อย่างช้าวันที่ 26 ก.ค. 56 นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:55 น.