ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนมารีย์รักษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 74.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 69.5 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน