ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย,เขต 1...
ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติวิทยา(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน