เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ออกเรียบร้อย ให้ทุกโรงเรียนปริ้นเกรียรติบัตรนักเรียน  ครูผู้ควบคุม และกรรมการตัดสินได้ที่เว็บทักษะวิชาการเขตพื้นที่ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ให้รีบจองที่พักด่วน  
  ข่าวด่วน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ทุกรายการให้เตรียมคอมพิวเตอร์พกพา ปลั๊กพ่วง อุปกรณ์เสริมทุกชนิดมาเอง  
 

ประชาสัมพันธ์ด่วน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่วันที่ 11-12 ก.ย.56 ทุกสนามแข่งขัน รายการใดที่คณะกรรมการตรวจผลงานให้คะแนนเรียบร้อย ให้รับผลงานนักเรียนกลับได้เลย

 
 

ข่าวด่วน

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ เครื่องร่อน เครื่องบินทุกประเภทในวันที่ 5-6กันยายน2556 ที่โรงเรียนสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) หลังจากลงทะเบียนที่กองอำนวยการแล้ว ให้ลงทะเบียนของเชียงราย เขต 2 เพื่อรับเงินสนับสนุนนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้ที่ ศน.พรทิพา   พุทธวงค์โทร 089-5529832 อย่าลืมนำสำเนาใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันไปด้วย

 
 

เชิญประชุม

     เชิญคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยภาคเช้า 09.00-12.00 น.ประชุมคณะกรรมการระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และรายการตัดสินควบทั้งระดับประถมและมัธยม ขอให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว

 
 

ข่าวด่วน

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันเครื่องร่อน  เครื่องบินและหุ่นยนต์ทุกประเภทหากส่งรายชื่อไม่ทัน สามารถนำไปยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินในตอนเช้าก่อนเวลา 08.30 น. ในวันที่แข่งขันโดยการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกประเภทแข่งขันวันที่ 5 ก.ย.56 การแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินทุกประเภทในวันที่ 6 ก.ย.56 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1

 
 

ประกาศด่วน 

ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลรายการแข่งขัน  รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หากมีรายการใดผิดพลาดหรือไม่ได้กรอกข้อมูลให้โรงเรียนส่งรายการแก้ไขมายังกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น. หากล่าช้ากว่านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

 
 

ประกาศด่วน   การเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่จากเดิมวันที่ 12-13 กันยายน 2556 เป็นวันที่  11-12 กันยายน 2556 สถานที่แข่งขันเหมือนเดิม

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 

 
การลงทะเบียนตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขต
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของอำเภอเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนให้ขอรับ Username และ Password ที่ตัวแทนผู้กรอกรายงานผลของอำเภอ รีบกรอกข้อมูลให้ครบตามรายการที่เป็นตัวแทนก่อนระบบจะปิดในวันที่ี 20 สิงหาคม 2556 นี้
วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 17:53 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ผู้ประสานงานระดับเขตพื้นที่ นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์ โทร 089-5529832

                                         นางพรมเมือง  เทวตา โทร 086-0490807

                                         นางสาวจุฑาธิบดิ์   กุลดี  โทร 089-9995267

 
 

ผู้ประสานงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.นางสุดา กล้าณรงค์ สาระภาษาไทย โทร 081-9988145

2.นายวีรัตน์  สานุมิตร สาระคณิตศาสตร์ โทร 089-2626687

3.นางเปรมจิต  ชมชื่น สาระคณิตศาสตร์ โทร 081-9012500

4.นายสุรัตน์  สรวงสิงห์ สาระวิทยาศาสตร์ โทร 089-5545256

5.นางวิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์ สาระวิทยาศาสตร์ โทร 085-7076767

6.นายสุรพล ยังวัฒนา สาระสังคมศึกษา ฯ โทร 086-1963799

7.นางสาวจุฑาธิบดิ์  กุลดี  สาระสังคมศึกษา ฯ โทร 089-9995267

8.นายสุวิทย์  บั้งเงิน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โทร 089-9984328

9.นายสุชาติ  ราชคมน์ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โทร 083-5653711

10.นายอนุรักษ์  พรมเลข สาระ กอท. และสุขศึกษาพลศึกษา โทร 081-7652066

11.นางพรมเมือง  เทวตา สาระศิลปะ โทร 086-0490807

12.นายบัณฑิต  ไชยวงค์ ปฐมวัย และสาระศิลปะ โทร 081-9517917

13.นายพีรพงศ์  ดวงแก้ว สาระภาษาต่างประเทศ โทร 081-2880605

14.นางณภัทร  จันทรา สาระภาษาต่างประเทศ โทร 089-8513305

15.นางนรินทร ชมชื่น ปฐมวัย โทร 089-8542383

16.นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ปฐมวัย และสาระภาษาไทย  โทร 084-5438618

17.นายโสภณ  คำปาเชื้อ การศึกษาพิเศษ(ร.ร.เรียนร่วม)  โทร 084-7396762

18.นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ การศึกษาพิเศษ (ร.ร.เรียนร่วม) โทร 084-8079749

19.นางสาวพรทิพา  พุทธวงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โทร 089-5529832

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 196
จำนวนทีม 2,366
จำนวนนักเรียน 5,292
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,975
จำนวนกรรมการ 727
ครู+นักเรียน 8,267
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,994
ประกาศผลแล้ว 205/206 (99.51%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 36
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 77
สัปดาห์ที่แล้ว 259
เดือนนี้ 606
เดือนที่แล้ว 1,096
ปีนี้ 7,659
ทั้งหมด 369,165