หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว นานอำนวย จอมใจ   053-666187
2 โรงเรียนธารทองวิทยา อำเภอพาน นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด   053-666844
3 โรงเรียนบ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว นายชูชัย ไชยลังกา   0894338083
4 โรงเรียนบ้านโป่งแดง พาน นายประเมต นันตาเครือ   089-5573804
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน นางสาวอภิญญา ถาแก้ว   0857074872
6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา อำเภอแม่ลาว นายไพโรจน์ ยะจอม   089-5596293
7 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว นายสุรินทร์ มรรคประเสริฐ   053-666117
8 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว นายเมฆ เฟื่องฟู   053-729109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]