หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สนามวอลเลย์บอล 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 11 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารบริหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 15.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว อาคารป.4-6 ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]