หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ,ร.ร.อนุบาลแม่ลาว,ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว,ร.ร.ธารทองวิทยา,ร.ร.บ้านต้นยางร.ร.ห้วยส้านยาววิทยา,ร.ร.บ้านโป่งแดงและร.ร.พานพสกสวัสดิ

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารชั้น ป.1-3 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง Active board 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อาคาร 1 ห้อง Active board 11 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
-
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารป.4-6 ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น ล่าง 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 11 ก.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อาคารเรียนมัธยม ชั้น บน 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร 11 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โรงอาหาร 12 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]