หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 56 32 59.26% 16 29.63% 4 7.41% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 54 31 57.41% 14 25.93% 5 9.26% 4 7.41% 54
3 โรงเรียนร่องธารวิทยา 51 26 50.98% 14 27.45% 7 13.73% 4 7.84% 51
4 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 50 24 50% 18 37.5% 3 6.25% 3 6.25% 48
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 51 24 48.98% 16 32.65% 7 14.29% 2 4.08% 49
6 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 23 50% 14 30.43% 6 13.04% 3 6.52% 46
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 50 23 46.94% 13 26.53% 8 16.33% 5 10.2% 49
8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 50 21 44.68% 15 31.91% 5 10.64% 6 12.77% 47
9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 40 21 52.5% 11 27.5% 4 10% 4 10% 40
10 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 33 20 60.61% 9 27.27% 4 12.12% 0 0% 33
11 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 39 19 48.72% 11 28.21% 7 17.95% 2 5.13% 39
12 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 33 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
13 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 32 18 56.25% 3 9.38% 4 12.5% 7 21.88% 32
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 37 16 43.24% 11 29.73% 4 10.81% 6 16.22% 37
15 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 40 15 37.5% 12 30% 6 15% 7 17.5% 40
16 โรงเรียนบ้านวาวี 29 15 51.72% 6 20.69% 4 13.79% 4 13.79% 29
17 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 29 15 51.72% 4 13.79% 4 13.79% 6 20.69% 29
18 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 27 14 51.85% 9 33.33% 0 0% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 30 13 43.33% 11 36.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
20 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 30 13 50% 10 38.46% 3 11.54% 0 0% 26
21 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 25 13 52% 6 24% 3 12% 3 12% 25
22 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 25 13 52% 6 24% 2 8% 4 16% 25
23 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 21 13 65% 0 0% 4 20% 3 15% 20
24 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 33 12 36.36% 13 39.39% 6 18.18% 2 6.06% 33
25 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 27 12 44.44% 10 37.04% 1 3.7% 4 14.81% 27
26 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 25 12 48% 3 12% 5 20% 5 20% 25
27 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 29 11 39.29% 9 32.14% 5 17.86% 3 10.71% 28
28 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 26 11 42.31% 9 34.62% 2 7.69% 4 15.38% 26
29 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 22 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
30 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 19 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
31 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 22 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 1 4.55% 22
32 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 21 10 47.62% 9 42.86% 1 4.76% 1 4.76% 21
33 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
34 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 17 10 58.82% 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 17
35 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 17 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 20 9 45% 10 50% 0 0% 1 5% 20
38 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 25 9 36% 9 36% 5 20% 2 8% 25
39 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 20 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
40 โรงเรียนสันหนองควาย 21 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
41 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 21 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
42 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 21 9 45% 5 25% 5 25% 1 5% 20
43 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 19 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
44 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
45 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 18 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
46 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 15 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 27 8 29.63% 9 33.33% 4 14.81% 6 22.22% 27
48 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
49 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 16 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
50 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 16 8 50% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 16
51 โรงเรียนบ้านโป่งนก 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 14 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านโป่ง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
54 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
55 โรงเรียนบ้านดอนสลี 22 7 31.82% 8 36.36% 2 9.09% 5 22.73% 22
56 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 17 7 41.18% 8 47.06% 2 11.76% 0 0% 17
57 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 28 7 29.17% 7 29.17% 5 20.83% 5 20.83% 24
58 โรงเรียนบ้านป่าบง 22 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 5 23.81% 21
59 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 15 7 46.67% 2 13.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
60 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
62 โรงเรียนวัฒนศึกษา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 18 6 33.33% 8 44.44% 2 11.11% 2 11.11% 18
64 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 15 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
65 โรงเรียนสันกลางวิทยา 17 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
66 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 17 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
67 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
68 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 19 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
72 โรงเรียนบ้านเลาลี 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
73 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 16 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
74 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
76 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
79 โรงเรียนบ้านแม่ผง 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
80 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 14 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
81 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
82 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
83 โรงเรียนบ้านดินดำ 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
84 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
85 โรงเรียนริมวัง ๒ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
86 โรงเรียนบ้านสันสลี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
93 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 17 3 17.65% 4 23.53% 6 35.29% 4 23.53% 17
94 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
95 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
96 โรงเรียนบ้านร้องบง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
97 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
98 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
100 โรงเรียนบ้านศาลา 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านสันผักแค 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 16 2 13.33% 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 15
109 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 13 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 13
110 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
112 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
113 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านสิบสอง 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
118 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
120 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
121 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนริมวัง ๑ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 10 1 10% 8 80% 1 10% 0 0% 10
130 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 1 10% 6 60% 3 30% 0 0% 10
131 โรงเรียนบ้านแม่พุง 10 1 10% 4 40% 1 10% 4 40% 10
132 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านปางหลวง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
137 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
142 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านลังกา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนเรืองปัญญา 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
145 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
159 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
160 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
161 โรงเรียนบ้านต้นยาง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านแม่พริก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านปางหก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านหนองผำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหม้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านสันติวัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
185 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]