หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 139 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 3 5 3
2 045 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 7 17 7
3 183 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 28 55 31
4 086 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 54 104 54
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 13 28 22
6 090 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 37 74 38
7 064 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด 2 4 2
8 143 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 21 33 25
9 131 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 7 15 12
10 043 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 18 33 26
11 135 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 10 21 11
12 111 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 27 68 36
13 017 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 30 72 36
14 186 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 5 11 5
15 066 โรงเรียนบ้านกล้วย 17 36 23
16 163 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 7 5
17 125 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 2 3 2
18 061 โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 3 7 2
19 051 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 1
20 040 โรงเรียนบ้านดง 1 3 2
21 155 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 4 16 5
22 174 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 9 17 9
23 044 โรงเรียนบ้านดงเวียง 0 0 0
24 091 โรงเรียนบ้านดอนสลี 22 32 25
25 123 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 50 97 50
26 107 โรงเรียนบ้านดินดำ 14 34 25
27 188 โรงเรียนบ้านต้นง้าว 2 3 2
28 187 โรงเรียนบ้านต้นยาง 3 4 3
29 026 โรงเรียนบ้านถ้ำ 5 12 6
30 121 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 19 32 20
31 154 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 21 85 37
32 168 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 1
33 180 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 1 10 1
34 059 โรงเรียนบ้านปอเรียง 0 0 0
35 119 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 4 6 6
36 142 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 2 4 4
37 113 โรงเรียนบ้านปางหก 1 1 1
38 112 โรงเรียนบ้านปางหลวง 4 8 6
39 160 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 16 45 18
40 087 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 5 13 7
41 048 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 7 29 7
42 070 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 2 2
43 157 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 13 20 19
44 022 โรงเรียนบ้านป่าตึง 5 5 5
45 193 โรงเรียนบ้านป่าตึง 4 10 5
46 097 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 6 3
47 024 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 17 34 18
48 109 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 11 19 12
49 023 โรงเรียนบ้านป่าบง 22 44 25
50 084 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ 20 31 19
51 039 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 6 3
52 192 โรงเรียนบ้านป่าสัก 3 14 4
53 033 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 6 13 9
54 046 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 3 6 3
55 088 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 2 4 3
56 007 โรงเรียนบ้านป่าเส้า 0 0 0
57 001 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 18 34 20
58 194 โรงเรียนบ้านป่าแงะ 2 4 3
59 067 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 21 38 25
60 089 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 46 100 69
61 176 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 16 40 22
62 130 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 7 16 13
63 037 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 25 55 33
64 116 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 14 31 22
65 035 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 23 5
66 042 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 5 10 6
67 098 โรงเรียนบ้านร้องบง 10 13 10
68 146 โรงเรียนบ้านลังกา 3 13 3
69 011 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 30 60 47
70 115 โรงเรียนบ้านวาวี 29 68 44
71 047 โรงเรียนบ้านศาลา 8 17 8
72 002 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 12 49 23
73 145 โรงเรียนบ้านสัน 0 0 0
74 081 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 12 25 13
75 101 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1 1 1
76 029 โรงเรียนบ้านสันติวัน 1 1 1
77 065 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 2 4 2
78 036 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 3 5 3
79 041 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 5 11 8
80 034 โรงเรียนบ้านสันผักแค 5 11 10
81 153 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 6 14 7
82 016 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน 1 9 1
83 136 โรงเรียนบ้านสันสลี 7 11 7
84 060 โรงเรียนบ้านสิบสอง 8 14 8
85 032 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 2
86 083 โรงเรียนบ้านหนองผำ 1 3 1
87 140 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 12 8
88 069 โรงเรียนบ้านหนองฮ่างสันหลวง 1 3 2
89 178 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 1 1 1
90 150 โรงเรียนบ้านหม้อ 1 9 2
91 092 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 12 5
92 129 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 0 0 0
93 126 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 0 0 0
94 128 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 14 28 14
95 124 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 6 24 12
96 095 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 7 26 15
97 165 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 4 2
98 096 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 12 38 14
99 182 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 9 27 12
100 093 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 21 96 39
101 100 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 9 16 9
102 152 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 3 1
103 103 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 6 23 8
104 164 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 5 3
105 127 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 51 131 70
106 148 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 11 18 11
107 021 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 3 5 4
108 137 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 16 60 23
109 162 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 7 20 13
110 118 โรงเรียนบ้านเลาลี 12 24 15
111 030 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 6 4
112 027 โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง 5 5 5
113 141 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 17 40 21
114 094 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 4 12 7
115 105 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 3 6 5
116 110 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 14 33 15
117 151 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 15 33 18
118 185 โรงเรียนบ้านแม่ผง 8 24 8
119 108 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 15 36 18
120 085 โรงเรียนบ้านแม่พริก 2 4 3
121 003 โรงเรียนบ้านแม่พุง 10 20 13
122 104 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 7 42 11
123 058 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ 5 5 5
124 057 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 2 4 3
125 158 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 3 3 3
126 055 โรงเรียนบ้านแม่แก้ว 2 3 2
127 053 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 1 1 1
128 054 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ 5 8 5
129 056 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 2 1
130 120 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 1 1 1
131 122 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1 3 2
132 005 โรงเรียนบ้านโป่ง 13 31 21
133 144 โรงเรียนบ้านโป่งนก 12 56 19
134 082 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 5 4
135 184 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 17 39 20
136 147 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 29 60 31
137 134 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 20 38 21
138 019 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 22 43 23
139 159 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 25 45 27
140 063 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 33 64 38
141 008 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10 11 10
142 006 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ 7 13 10
143 169 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 11 23 16
144 038 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 33 84 38
145 149 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 33 74 33
146 068 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 22 59 23
147 028 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 50 110 70
148 049 โรงเรียนริมวัง ๑ 2 6 2
149 050 โรงเรียนริมวัง ๒ 10 16 14
150 018 โรงเรียนร่องธารวิทยา 51 99 72
151 102 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 25 48 26
152 010 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 15 23 22
153 025 โรงเรียนสันกลางวิทยา 17 29 23
154 062 โรงเรียนสันหนองควาย 21 42 33
155 114 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 16 44 19
156 177 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 55 29
157 179 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 19 66 30
158 031 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 25 60 42
159 138 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 50 96 64
160 167 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 26 52 27
161 175 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 19 42 22
162 080 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 11 27 13
163 099 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 27 54 31
164 020 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 6 18 4
165 156 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 17 27 19
166 106 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 56 134 81
167 071 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 16 63 17
168 117 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 11 12 9
169 052 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 2 2 2
170 161 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 40 78 47
171 181 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 32 74 42
172 004 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 10 20 16
173 166 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 27 59 28
174 171 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า 40 97 40
175 170 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 29 48 41
176 189 โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 0 0 0
177 172 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 11 39 20
178 012 โรงเรียนลูกรักป่าแดด 17 29 17
179 074 โรงเรียนวัฒนศึกษา 10 22 10
180 072 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 39 67 57
181 015 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง 10 17 14
182 075 โรงเรียนอนุบาลคำนวณ 0 0 0
183 173 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก 1 1 1
184 073 โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า 7 24 11
185 076 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา 0 0 0
186 133 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก 0 0 0
187 132 โรงเรียนเรืองปัญญา 5 7 6
188 079 โรงเรียนอบต.ดอยงาม 6 17 9
189 195 โรงเรียนอบต.ทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ) 2 3 2
190 078 โรงเรียนอบต.เมืองพาน 2 6 2
191 196 โรงเรียนเทศบาล 1 (สันติสุข) 0 0 0
192 077 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) 9 24 14
193 013 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) 14 25 14
194 014 โรงเรียนเทศบาล 2(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 11 27 14
195 190 โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา 1 3 1
196 191 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา 6 15 7
รวม 2366 5292 2975
8267

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]