หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์),โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.2 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.3 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.3 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ปฎิบัติการทางภาษา 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ปฎิบัติการทางภาษา 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.1 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.1 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) มัธยม ห้อง ม.2 7 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง 4 7 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารประถม ห้อง ประถม 4 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารมัธยม ห้อง ห้องภาษาไทย 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) อาคารมัธยม ห้อง ห้องสังคม 7 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]