หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 57 32 58.18% 13 23.64% 4 7.27% 6 10.91% 55
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง 59 29 49.15% 10 16.95% 14 23.73% 6 10.17% 59
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 60 27 45.76% 15 25.42% 10 16.95% 7 11.86% 59
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 57 27 48.21% 13 23.21% 10 17.86% 6 10.71% 56
5 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 51 27 55.1% 12 24.49% 6 12.24% 4 8.16% 49
6 โรงเรียนบ้านพญาไพร 48 25 53.19% 8 17.02% 10 21.28% 4 8.51% 47
7 โรงเรียนบ้านป่ายาง 35 22 62.86% 8 22.86% 4 11.43% 1 2.86% 35
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 61 20 36.36% 13 23.64% 12 21.82% 10 18.18% 55
9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 59 18 34.62% 15 28.85% 14 26.92% 5 9.62% 52
10 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 23 17 73.91% 4 17.39% 2 8.7% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 43 16 40% 13 32.5% 6 15% 5 12.5% 40
12 โรงเรียนบ้านสันทราย 30 16 53.33% 11 36.67% 3 10% 0 0% 30
13 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 33 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 4 12.5% 32
14 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 50 14 28.57% 7 14.29% 20 40.82% 8 16.33% 49
15 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
16 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 31 11 37.93% 7 24.14% 10 34.48% 1 3.45% 29
17 โรงเรียนบ้านปางห้า 19 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 37 10 27.03% 11 29.73% 7 18.92% 9 24.32% 37
19 โรงเรียนมานิตวิทยา 22 10 50% 7 35% 0 0% 3 15% 20
20 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 25 10 43.48% 6 26.09% 5 21.74% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 23 10 43.48% 6 26.09% 4 17.39% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 15 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านจะตี 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 22 9 40.91% 7 31.82% 4 18.18% 2 9.09% 22
26 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
27 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 18 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 37 8 23.53% 14 41.18% 7 20.59% 5 14.71% 34
29 โรงเรียนบ้านรวมใจ 23 8 34.78% 8 34.78% 7 30.43% 0 0% 23
30 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 21 8 38.1% 7 33.33% 1 4.76% 5 23.81% 21
31 โรงเรียน บ้านสันโค้ง 25 8 32% 6 24% 9 36% 2 8% 25
32 โรงเรียนบ้านสันกอง 18 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
33 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนบ้านสันถนน 32 7 23.33% 12 40% 7 23.33% 4 13.33% 30
35 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 30 7 26.92% 10 38.46% 6 23.08% 3 11.54% 26
36 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 24 7 29.17% 10 41.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
37 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 21 7 33.33% 6 28.57% 6 28.57% 2 9.52% 21
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 22 7 35% 5 25% 4 20% 4 20% 20
39 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 18 6 33.33% 9 50% 2 11.11% 1 5.56% 18
42 โรงเรียนโยนกวิทยา 17 6 35.29% 9 52.94% 1 5.88% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 17 6 35.29% 6 35.29% 4 23.53% 1 5.88% 17
44 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 17 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 18 6 33.33% 5 27.78% 5 27.78% 2 11.11% 18
46 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 18 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านแม่มะ 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านธารทอง 20 6 31.58% 3 15.79% 8 42.11% 2 10.53% 19
50 โรงเรียนบ้านสบคำ 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
51 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
53 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 33 5 16.67% 13 43.33% 9 30% 3 10% 30
54 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 17 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
55 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 15 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 11 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
58 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 22 4 18.18% 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 22
60 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 29 4 15.38% 8 30.77% 8 30.77% 6 23.08% 26
61 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 25 4 17.39% 7 30.43% 9 39.13% 3 13.04% 23
62 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 16 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
63 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนบ้านดอย 16 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 3 20% 15
65 โรงเรียนบ้านกลาง 15 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
67 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
69 โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนสันสลีหลวง – สันนายาว 17 4 28.57% 1 7.14% 5 35.71% 4 28.57% 14
71 โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 13 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 17 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 16
76 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
77 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 13 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
78 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านแหลว 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านสันนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 19 2 10.53% 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 19
84 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 15 2 14.29% 8 57.14% 4 28.57% 0 0% 14
85 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 13 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 13
86 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 12 2 16.67% 7 58.33% 3 25% 0 0% 12
87 โรงเรียนบ้านจ้อง 13 2 15.38% 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 13
88 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 14 2 14.29% 4 28.57% 8 57.14% 0 0% 14
89 โรงเรียนบ้านปงของ 14 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 14
90 โรงเรียนบ้านไร่ 12 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
91 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 13 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านทุ่งเกลี้ยง 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
93 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 7 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียน ตชด.ศรีสมวงศ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 8 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
101 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 14 1 7.14% 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 14
105 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 9 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 8 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 10 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 8 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 18 1 6.67% 4 26.67% 10 66.67% 0 0% 15
110 โรงเรียนบ้านแม่แพง 14 1 7.14% 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 14
111 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 9 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
112 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
113 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 15 1 7.14% 3 21.43% 9 64.29% 1 7.14% 14
114 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 10 1 10% 3 30% 4 40% 2 20% 10
115 โรงเรียนบ้านสันติสุข 11 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 11
116 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
118 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 9 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 9
120 โรงเรียนบ้านปางสา 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
121 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านถ้ำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านสบรวก 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
125 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านวังลาว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 6 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
131 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านสันต้นธง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านสันโค้ง 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะเด็ด 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านดอนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียน บ้านสันธาตุ 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
140 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านแม่คี – หนองอ้อ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียน บ้านสันธาตุ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนบ้านห้วยหก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านผาจี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านแม่คำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
154 โรงเรียนบ้านดอยจัน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 12 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
157 โรงเรียนบ้านป่าก๋อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
163 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนตชด.สังวาลย์วิท 8 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]