หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์),โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
2 นางวรงกรณ์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
3 นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 กรรมการอำนวยการแข่งขัน
4 นายชัยสวัสดิ์ มากปรางค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
5 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) กรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]