สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเทอดไทย 28 11 3 5 42
2 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 27 15 10 7 52
3 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 27 13 10 6 50
4 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 27 12 6 4 45
5 บ้านป่ายาง 22 8 4 1 34
6 บ้านป่าแดง 20 8 14 6 42
7 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 17 4 2 0 23
8 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 16 13 6 5 35
9 บ้านสันทราย 16 11 3 0 30
10 บ้านเวียงพาน 14 8 6 4 28
11 บ้านห้วยไร่สามัคคี 14 7 20 8 41
12 บ้านพญาไพร 13 8 9 4 30
13 บ้านป่าเหมือด 13 3 0 2 16
14 บ้านห้วยผึ้ง 12 12 11 4 35
15 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 11 11 11 10 33
16 บ้านปางห้า 11 3 4 1 18
17 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 10 11 7 9 28
18 มานิตวิทยา 10 7 0 3 17
19 บ้านห้วยไคร้ 10 6 4 3 20
20 ดรุณราษฎร์วิทยา 10 4 1 0 15
21 พรพิกุลพิทยา 10 3 0 1 13
22 บ้านห้วยมะหินฝน 9 6 8 1 23
23 แม่แอบวิทยาคม 8 14 7 5 29
24 บ้านรวมใจ 8 8 7 0 23
25 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 8 7 1 5 16
26 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 8 5 2 0 15
27 บ้านสันกอง 8 4 4 1 16
28 บ้านห้วยเกี๋ยง 8 4 3 1 15
29 บ้านสันถนน 7 12 7 4 26
30 บ้านสันติคีรี 7 10 4 3 21
31 บ้านสันโค้ง 7 5 8 2 20
32 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 7 5 1 1 13
33 บ้านเหมืองแดง 7 3 1 0 11
34 บ้านจะตี 7 2 1 0 10
35 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 9 2 1 17
36 โยนกวิทยา 6 9 1 1 16
37 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 6 6 4 1 16
38 บ้านมนตรีวิทยา 6 6 2 2 14
39 สามัคคีพัฒนา 6 5 5 2 16
40 บ้านแม่ลากเนินทอง 6 4 4 2 14
41 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 6 4 2 3 12
42 บ้านใหม่สันติ 6 4 1 0 11
43 บ้านแม่มะ 6 4 0 0 10
44 บ้านห้วยไร่ 6 3 3 1 12
45 เชียงแสนอาคาเดมี 6 2 2 1 10
46 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 6 2 1 0 9
47 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 5 13 9 3 27
48 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 5 7 4 1 16
49 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 5 4 3 2 12
50 บ้านธารทอง 5 3 8 2 16
51 บ้านป่าบงแม่จัน 5 3 2 3 10
52 บ้านท่าข้าวเปลือก 5 3 2 1 10
53 บ้านถ้ำ ตชด. 5 3 0 3 8
54 บ้านแม่หม้อ 5 1 2 1 8
55 รัฐราษฎร์วิทยา 4 11 4 3 19
56 ป่าตึงพิทยานุกูล 4 8 8 6 20
57 บ้านขุนแม่บง ตชด. 4 6 6 1 16
58 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 4 5 5 2 14
59 บ้านกลาง 4 3 4 3 11
60 บ้านสันบุญเรือง 4 3 1 2 8
61 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 4 3 0 1 7
62 เอกทวีวิทย์ 4 2 3 0 9
63 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 4 2 0 0 6
64 สันสลีหลวง – สันนายาว 4 1 5 4 10
65 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 4 1 0 0 5
66 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 4 0 0 0 4
67 บ้านศรีป่าแดง 4 0 0 0 4
68 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 3 9 5 2 17
69 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 3 7 9 3 19
70 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 3 5 4 1 12
71 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 3 4 6 3 13
72 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 3 4 2 2 9
73 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 3 3 3 3 9
74 อนุบาลศรีค้ำ 3 2 4 3 9
75 บ้านแหลว 3 1 2 0 6
76 บ้านน้ำจำ 3 1 0 0 4
77 บ้านสันนา 3 1 0 0 4
78 อนุบาลสุชาดา 3 0 0 0 3
79 บ้านใหม่พัฒนา 2 10 3 4 15
80 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 2 8 4 0 14
81 บ้านขาแหย่งพัฒนา 2 7 3 1 12
82 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 2 7 3 0 12
83 บ้านจ้อง 2 7 2 2 11
84 บ้านป่าซางนาเงิน 2 4 8 0 14
85 บ้านปงของ 2 4 4 4 10
86 บ้านไร่ 2 3 5 0 10
87 บ้านดอย 2 3 3 2 8
88 พญาไพรไตรมิตร 2 3 3 1 8
89 บ้านศรีดอนมูล 2 2 5 1 9
90 บ้านทุ่งเกลี้ยง 2 2 1 2 5
91 บ้านสันหลวง 2 2 1 1 5
92 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 2 2 1 1 5
93 บุญพิทักษ์วิทยา 2 2 0 0 4
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 2 1 3 0 6
95 บ้านใหม่สามัคคี 2 1 1 0 4
96 ประชารัฐพัฒนา 2 1 0 1 3
97 ตชด.ศรีสมวงศ์ 2 1 0 0 3
98 บ้านม่วงคำ 2 0 1 3 3
99 บ้านถ้ำปลา 2 0 1 0 3
100 บ้านสันมะนะ 2 0 1 0 3
101 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
102 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 1 8 2 3 11
103 บ้านศรีกองงาม 1 6 1 1 8
104 อนุบาลดอยหลวง 1 6 0 1 7
105 บ้านหนองแว่น 1 5 0 1 6
106 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 1 4 10 0 15
107 บ้านแม่แพง 1 4 8 1 13
108 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 1 4 0 3 5
109 ราษฎร์พัฒนา 1 3 9 1 13
110 บ้านเวียงแก้ว 1 3 4 2 8
111 บ้านสันติสุข 1 3 2 5 6
112 บ้านแม่สลองใน 1 3 2 0 6
113 บ้านทับกุมารทอง 1 3 1 2 5
114 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1 3 0 0 4
115 บ้านห้วยอื้น 1 3 0 0 4
116 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 1 2 5 1 8
117 บ้านปางสา 1 2 3 3 6
118 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 2 2 0 5
119 บ้านถ้ำ 1 2 0 0 3
120 บ้านพนาสวรรค์ 1 1 3 0 5
121 บ้านสบรวก 1 1 2 2 4
122 บ้านดอยสะโง๊ะ 1 1 2 1 4
123 บ้านหนองป่าก่อ 1 1 2 0 4
124 บ้านกิ่วพร้าว 1 1 1 0 3
125 บ้านทุ่งกวาง 1 1 1 0 3
126 บ้านสบคำ 1 1 0 2 2
127 บ้านวังลาว 1 1 0 1 2
128 เทศบาล 1 ต้นยาง 1 1 0 0 2
129 บ้านแม่เต๋อ 1 0 2 1 3
130 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 1 0 1 1 2
131 บ้านสันต้นธง 1 0 1 1 2
132 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 1 0 1 0 2
133 บ้านสันโค้ง 1 0 1 0 2
134 บ้านหนองปลาสะเด็ด 1 0 0 1 1
135 บ้านดอนงาม 1 0 0 0 1
136 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 1 0 0 0 1
137 บ้านสันธาตุ 0 3 2 1 5
138 บ้านป่าซางงาม 0 3 1 1 4
139 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 3 1 0 4
140 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 2 2 1 4
141 บ้านป่าลัน 0 2 0 0 2
142 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 1 2 2 3
143 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 1 2 0 3
144 บ้านหนองแหย่ง 0 1 2 0 3
145 บ้านสันธาตุ 0 1 1 0 2
146 บ้านห้วยกว๊าน 0 1 1 0 2
147 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 1 0 1 1
148 บ้านสันต้นเปา 0 1 0 1 1
149 บ้านห้วยหก 0 1 0 1 1
150 ตชด.บำรุงที่ 87 0 1 0 0 1
151 บ้านผาจี 0 1 0 0 1
152 บ้านแม่คำ 0 1 0 0 1
153 บ้านผาเดื่อ 0 0 2 2 2
154 บ้านดอยจัน 0 0 2 1 2
155 บ้านสันมะเค็ด 0 0 2 0 2
156 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 1 4 1
157 บ้านโป่ง 0 0 1 0 1
158 บ้านป่าก๋อย 0 0 1 0 1
159 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 1 0 1
160 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 1 0
161 บ้านผาฮี้ 0 0 0 1 0
162 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 1 0
163 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 1 0
164 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0
รวม 715 609 456 251 2,031