สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 15 1 9 25 27 15 10 7 52
2 บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 14 6 2 22 27 12 6 4 45
3 บ้านป่าแดง 14 5 8 27 29 10 14 6 53
4 บ้านพญาไพร 12 6 5 23 25 8 10 4 43
5 บ้านเทอดไทย 11 15 5 31 32 13 4 6 49
6 บ้านป่ายาง 9 8 4 21 22 8 4 1 34
7 อนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 9 6 3 18 17 4 2 0 23
8 บ้านป่าเหมือด 9 4 0 13 14 3 0 2 17
9 บ้านสันทราย 8 4 0 12 16 11 3 0 30
10 บ้านห้วยไร่สามัคคี 6 2 2 10 14 7 20 8 41
11 บ้านปางห้า 6 1 1 8 11 3 4 1 18
12 บ้านเหมืองแดง 6 1 0 7 7 3 1 0 11
13 ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 5 8 4 17 27 13 10 6 50
14 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 5 3 9 17 16 13 6 5 35
15 บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง) 4 6 0 10 20 13 12 10 45
16 บ้านห้วยมะหินฝน 4 2 2 8 11 7 10 1 28
17 บ้านห้วยไคร้ 4 2 2 8 10 6 4 3 20
18 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 4 1 1 6 7 5 4 4 16
19 บ้านเวียงพาน 3 7 5 15 14 8 6 4 28
20 ดรุณราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 10 4 1 0 15
21 มานิตวิทยา 3 2 3 8 10 7 0 3 17
22 บ้านห้วยผึ้ง 2 5 10 17 18 15 14 5 47
23 พรพิกุลพิทยา 2 4 2 8 10 3 0 1 13
24 บ้านสันกอง 2 3 0 5 8 4 4 1 16
25 เอกทวีวิทย์ 2 3 0 5 4 2 3 0 9
26 บ้านจะตี 2 2 4 8 10 2 2 0 14
27 สามัคคีพัฒนา 2 2 1 5 6 5 5 2 16
28 อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 2 2 0 4 7 10 6 3 23
29 เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 2 2 0 4 7 5 1 1 13
30 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 2 1 2 5 10 11 7 9 28
31 บ้านป่าบงแม่จัน 2 1 1 4 5 3 2 3 10
32 โยนกวิทยา 2 0 3 5 6 9 1 1 16
33 อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 2 0 2 4 6 6 4 1 16
34 อนุบาลสุชาดา 2 0 1 3 3 0 0 0 3
35 พญาไพรไตรมิตร 1 6 1 8 10 6 5 2 21
36 บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) 1 3 2 6 9 6 2 1 17
37 บ้านมนตรีวิทยา 1 2 5 8 6 6 2 2 14
38 บ้านโป่งน้ำร้อน 1 2 3 6 6 9 2 1 17
39 เชียงแสนอาคาเดมี 1 2 2 5 6 2 2 1 10
40 อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 1 2 2 5 4 3 0 1 7
41 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1 2 1 4 5 13 9 3 27
42 บ้านแม่หม้อ 1 2 1 4 5 1 2 1 8
43 ตชด.บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) 1 2 0 3 2 7 3 0 12
44 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1 1 5 7 8 7 1 5 16
45 แม่แอบวิทยาคม 1 1 4 6 8 14 7 5 29
46 บ้านสันติคีรี 1 1 3 5 7 10 4 3 21
47 บ้านสบคำ 1 1 3 5 6 3 2 2 11
48 บ้านขุนแม่บง ตชด. 1 1 1 3 7 6 6 2 19
49 บ้านท่าข้าวเปลือก 1 1 1 3 5 3 2 1 10
50 ชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1 1 1 3 4 2 0 0 6
51 บ้านจ้อง 1 1 1 3 2 7 2 2 11
52 ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1 1 0 2 6 2 1 0 9
53 อนุบาลศรีค้ำ 1 1 0 2 4 4 5 3 13
54 บ้านดอย 1 1 0 2 4 4 4 3 12
55 บ้านสันบุญเรือง 1 1 0 2 4 3 1 2 8
56 อนุบาลดอยหลวง 1 1 0 2 1 6 0 1 7
57 รัฐราษฎร์วิทยา 1 0 4 5 4 11 4 3 19
58 บ้านใหม่สันติ 1 0 2 3 6 4 1 0 11
59 บ้านแม่มะ 1 0 1 2 6 4 0 0 10
60 บ้านถ้ำ ตชด. 1 0 1 2 5 3 0 3 8
61 บ้านกลาง 1 0 1 2 4 3 4 3 11
62 บุญพิทักษ์วิทยา 1 0 1 2 2 2 0 0 4
63 อนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1 0 0 1 4 0 0 0 4
64 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 1 0 0 1 3 3 1 0 7
65 บ้านปงของ 1 0 0 1 2 4 4 4 10
66 บ้านศรีดอนมูล 1 0 0 1 2 2 5 1 9
67 บ้านทุ่งเกลี้ยง 1 0 0 1 2 2 1 2 5
68 บ้านสันหลวง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
69 ประชารัฐพัฒนา 1 0 0 1 2 1 0 1 3
70 ตชด.ศรีสมวงศ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านม่วงคำ 1 0 0 1 2 0 1 3 3
72 บ้านเวียงแก้ว 1 0 0 1 1 3 4 2 8
73 บ้านถ้ำ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านสบรวก 1 0 0 1 1 1 2 2 4
75 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 3 2 5 8 4 3 1 15
76 บ้านแม่ลากเนินทอง 0 3 2 5 6 4 4 2 14
77 บ้านสันโค้ง 0 3 1 4 8 6 9 2 23
78 บ้านห้วยไร่ 0 2 5 7 9 7 4 2 20
79 ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 0 2 2 4 9 4 3 2 16
80 บ้านป่าแฝ – หนองอ้อ 0 2 0 2 4 1 0 0 5
81 บ้านขาแหย่งพัฒนา 0 2 0 2 2 7 3 1 12
82 บ้านรวมใจ 0 1 3 4 8 8 7 0 23
83 บ้านร่องก๊อ – ม่วงคำ 0 1 3 4 3 3 3 3 9
84 บ้านป่ากว๋าว – ดอนชัย 0 1 2 3 4 5 5 2 14
85 บ้านธารทอง 0 1 1 2 6 3 8 2 17
86 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย 0 1 1 2 4 7 9 3 20
87 บ้านแหลว 0 1 1 2 3 1 2 0 6
88 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 0 1 1 2 2 8 4 0 14
89 ป่าตึงพิทยานุกูล 0 1 0 1 4 8 8 6 20
90 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 0 1 0 1 3 5 4 1 12
91 บ้านน้ำจำ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
92 บ้านสันนา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 2 1 1 0 4
94 บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านหนองป่าก่อ 0 1 0 1 1 5 3 1 9
96 บ้านปางสา 0 1 0 1 1 2 3 3 6
97 บ้านแม่เต๋อ 0 1 0 1 1 0 2 2 3
98 บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 0 1 0 1 1 0 1 1 2
99 บ้านดอยจัน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
100 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 3 3 2 10 3 4 15
101 ดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) 0 0 3 3 1 4 10 0 15
102 บ้านศรีป่าแดง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
103 บ้านไร่ 0 0 2 2 2 3 5 0 10
104 บ้านสันถนน 0 0 1 1 7 12 7 4 26
105 สันทราย (พรหมณีวิทยา) 0 0 1 1 5 7 4 1 16
106 สันสลีหลวง – สันนายาว 0 0 1 1 4 1 5 4 10
107 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 0 0 1 1 3 4 6 3 13
108 เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 0 0 1 1 1 8 2 3 11
109 บ้านหนองแว่น 0 0 1 1 1 5 0 1 6
110 บ้านสันติสุข 0 0 1 1 1 3 2 5 6
111 บ้านพนาสวรรค์ 0 0 1 1 1 1 3 0 5
112 บ้านป่าซางงาม 0 0 1 1 0 3 1 1 4
113 บ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 0 0 1 1 0 1 0 1 1
114 ตชด.บำรุงที่ 87 0 0 1 1 0 1 0 0 1
115 บ้านโป่ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
116 เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 0 0 0 0 3 4 2 2 9
117 บ้านป่าซางนาเงิน 0 0 0 0 2 4 8 0 14
118 ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 0 0 0 0 2 2 1 1 5
119 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว 0 0 0 0 2 1 3 0 6
120 บ้านถ้ำปลา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
121 บ้านสันมะนะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านศรีกองงาม 0 0 0 0 1 6 1 1 8
123 บ้านแม่แพง 0 0 0 0 1 4 8 1 13
124 บ้านหนองแหย่ง 0 0 0 0 1 4 2 0 7
125 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 0 0 0 0 1 4 0 3 5
126 ราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 3 9 1 13
127 บ้านแม่สลองใน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
128 บ้านทับกุมารทอง 0 0 0 0 1 3 1 2 5
129 บ้านห้วยอื้น 0 0 0 0 1 3 0 0 4
130 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 0 0 0 0 1 2 5 1 8
131 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0 0 1 2 2 0 5
132 บ้านดอยสะโง๊ะ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
133 บ้านกิ่วพร้าว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านทุ่งกวาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านวังลาว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 เทศบาล 1 ต้นยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านสันต้นธง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
138 บ้านสันโค้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านหนองปลาสะเด็ด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 เทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านสันธาตุ 0 0 0 0 0 3 2 1 5
144 บ้านแม่คำ (ธรรมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
145 บ้านห้วยหยวกป่าโซ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
146 บ้านป่าลัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
147 บ้านป่าเปา - ป่าซางน้อย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
148 บ้านแม่คี – หนองอ้อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านสันธาตุ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านห้วยกว๊าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านสันต้นเปา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านห้วยหก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 บ้านผาจี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านแม่คำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านผาเดื่อ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
156 บ้านสันมะเค็ด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 บ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 1 4 1
158 บ้านป่าก๋อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านผาฮี้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 เฟื่องฟ้าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 ตชด.สังวาลย์วิท 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 188 187 595 799 642 478 262 1,919