เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
29 ส.ค. 2556
30 ส.ค. 2556
31 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

 

 
 

เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาคเหนือ

สถานที่แข่งขันจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับการแข่งขันระดับภาคของเขตพื้นที่

 
 

ประกาศ!
*-โรงเรียนที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตรวจสอบรายชื่อครูนักเรียนและแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาที่ btmaha@gmail.com ก่อนที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการแข่งขันทุกรายการไปยังระดับภาค จ.เพชรบูรณ์ 4 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556
!
!
*-ให้ทางโรงเรียนปริ้นท์ใบประกาศของครูและนักเรียนที่แข่งขันเสร็จแล้วที่เว็บการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ให้เรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม 2556
!
!

 
 

  

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

ด่วน ! หนังสือแจ้งโรงเรียนการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

แผนผังการจัดงาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

แผนผังการจัดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร

 
 

รายชื่อผู้ประสานระดับเขตพื้นที่
1.นายบุญธรรม จอมมงคล 0899980638  กลุ่มสาระการงานอาขีพฯ
2. นายบุญชม ยะแสง 0821931530   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3. นายสมนึก  ดาดี  0819986880 กลุ่มสาระภาษาไทย
4. นายสมนึก  รู้ทำนอง 0891927299 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
5. นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น 0811406835  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
6. นางเสถียร  สุวรรณจักษ์ 0810203992  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
7. นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง 0855222212  กลุ่มสาระศิลปศึกษา
8. นายเกษียร  มะโนชัย  0861166510 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
9. นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ 08171463306 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม 
10.นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง 0855222212   ปฐมวัย
11.นายเกษียร  มะโนชัย  0861166510  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เวลาตั้งแต่ 8.30 น.เป็นต้นไป โดยแบ่งออกเป็น 2 วันคือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2556

 1. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 2. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 3. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 4. กรรมการตัดสินการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
 5. กรรมการตัดสินระดับปฐมวัย
 6. กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

 1. กรรมการติดสินกลุ่มสาระภาษาไทย
 2. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 3. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระศิลปะ
 4. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระสุขศึกษและพลศึกษา
 5. กรรมการตัดสินกลุ่มสาระสังคมศึกษา
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 08:57 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,199
จำนวนนักเรียน 2,960
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,846
จำนวนกรรมการ 1,031
ครู+นักเรียน 4,806
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,837
ประกาศผลแล้ว 227/325 (69.85%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 36
เมื่อวาน 45
สัปดาห์นี้ 81
สัปดาห์ที่แล้ว 271
เดือนนี้ 607
เดือนที่แล้ว 1,203
ปีนี้ 12,520
ทั้งหมด 250,008