หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร ศาลาหน้าเสาธง ห้อง สนามใหญ่ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร ศาลาหน้าเสาธง ห้อง สนามใหญ่ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร ศาลาหน้าเสาธง ห้อง สนามใหญ่ 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป,2 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป,2 31 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง แนะแนว 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.3/2 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.3/2 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารห้องสมุด ห้อง ศิลปะ, ม.1 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง คณิตมัธยม,ภาษาอังกฤษ 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.2/1,2/2 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.3/1,3/2 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.5,6 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.1,3 31 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.2/2 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ม.2/2 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]