หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง อังกฤษ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง อังกฤษ 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง แนะแนว 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.5 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.5 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.2 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารพระราชทาน ห้อง คอมประถม 31 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารพระราชทาน ห้อง คอมประถม 31 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.3 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง ป.3 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารประถม ห้อง คณิตประถม 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารพระราชทาน ห้อง คอมประถม 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารพระราชทาน ห้อง คอมประถม 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ภาษาอังกฤษ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อาคารมัธยม ห้อง ภาษาอังกฤษ 30 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ email:btemaha@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 เว็บไซต์การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]