สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา สพป. เชียงราย เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่าง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายปกรณ์  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงมธุรส  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี
 
1. จ.ส.อ.เขตต์วัน  ยั่งยืนวณิชกุล
2. จ.ส.อ.ใหนย่าน  ยั่งยืนวณิชกุล