เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
23 ก.ย. 2556
24 ก.ย. 2556
25 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  New : เปลี่ยนสถานที่การประกวดแข่งขันสาระดนตรี เปลี่ยนจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสภานักเรียน เรื่อง การส่งเอกสารรูปเล่ม ใบสมัครและผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ดังนี้ โดยให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายการ ส่งเอกสารรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม พร้อมใบสมัครและผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 (ถนนคชเสนีย์ ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ) ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 (ส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถึงวันแรกของการแข่งขัน) ทั้งนี้สามารถจัดส่งโดยตรง หรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตราไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS ) ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ดาวน์โหลดทางเว็ปไซด์ http://main.sil63pbn.net/index.php?name=news&file=readnews&id=65  
  ประกาศ ลำดับที่ำการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ สพป.กพ.1 คือ ลำดับที่ 41 ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันแต่ละกิจกรรมตรวจสอบตารางการแข่งขันระดับภาคทางเว็ปไซด์ http://main.sil63pbn.net/index.php  
  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบ ความถูกต้องของชื่อ-สกุล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน กรณีต้องแก้ไข ให้ส่งรายชื่อที่ต้องการแก้ไข มาที่ sillapa.kpp1@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556  
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการแข่งขันกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 จากวันที่ 23 กันยายน 2556 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2556  
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
กำหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
กำหนดการแข่งขันระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 วันที่ 23-25 กันยายน 2556
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:25 น.
กำหนดการแข่งขันระดับภาคเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:23 น.
ผู้บริหารโครงการและผู้ประสานงาน
ผู้บริหารโครงการ นายประจักษ์ ศรสาลี 0816751684,นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610,นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า 0816051405 ผู้ประสานงานการแข่งขัน ปฐมวัย: นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ 0827859144/ภาษาไทย :นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง 0817854501,นางจันทร เพชรบูรณ์ 0869385242,นางนริศรา เสาแก้ว 0897057238 / คณิตศาสตร์ :นายจงวิวัฒน์ ปรางค์ศรีทอง 0815965911,นางนัยนา นิลคล้าย 0812819157 / วิทยาศาสตร์ : นางทิพวรรณ สุวรรณ 0813799219,นายคณาพงษ์ ศรีสุข 086936 9490/หุ่นยนต์ : นางเตือนใจ กุลมิ่ง 0816047287/ สังคมศึกษาฯ : นายคำรณ แสนหาญ 0869259179, นายธรกรกฤษ อินมล 0896437308 / ภาษาอังกฤษ : นางกรรดา วัชรวิเชษฐ์ 0864413397,นางวีระวรรณ หัดไทย 0898598970/สุขศึกษา พละศึกษา : นายวัฒนา ศรีตนชัย0848173797 /ศิลปะ : นายอนันต์ จินดาพงษ์ 0862166610 /ดนตรี:นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว 0812803478 / นาฏศิลป์ :นางจันแรม พงษ์สิงห์ 0869252580 /การงานและอาชีพ:นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้ 0816042843,นางนัททิกา แดงชาติ0812832496 /คอมพิวเตอร์ : นายไพฑูรย์ มะณู 0875720939 /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นายมานะ กัลปพฤกษ์ 0899606523 /การศึกษาพิเศษ : นางสาวสิรินาถ คงรัตน์ 0865927512 ผู้ดูแลระบบการส่งข้อมูล : ศน.สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 0812804332
วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:21 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 2,387
จำนวนนักเรียน 5,446
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,296
จำนวนกรรมการ 785
ครู+นักเรียน 8,742
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,527
ประกาศผลแล้ว 231/232 (99.57%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 49
เมื่อวาน 51
สัปดาห์นี้ 100
สัปดาห์ที่แล้ว 491
เดือนนี้ 1,020
เดือนที่แล้ว 1,870
ปีนี้ 19,789
ทั้งหมด 401,365