หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือ จังหวัดกำแพงเพชร นายมานะ กัลปพฤษ์   089-9606523
2 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP)  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง  
4 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
5 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก  
6 โรงเรียนบ้านโขมงหัก  
7 โรงเรียนวัดคูยาง  
8 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์   082-7859144
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]