หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โรงอาหาร 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 4 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 4 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร ป.6 ห้อง ป.6 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 2 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องพยาบาล 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องสมุด 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชาธิปไตย 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องจริยะ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องศิลปะ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคาร 3 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]