หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง โรงอาหารศูนย์ SEP 23 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง โรงอาหาร ศูนย์ SEP 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง ห้องประชุมเล็ก 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง ห้องประชุมเล็ก 24 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง ห้องประชุมเล็ก 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(SEP) ศูนย์ SEP ห้อง ห้องประชุมเล็ก 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]