หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 11.30 - 12.30 น.
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 24 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง หอประชุม 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 24 ก.ย. 2556 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2556 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้องคอมพิวเตอร์ 24 ก.ย. 2556 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ห้องคอมพิวเตอร์ 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ห้องคอมพิวเตอร์ 25 ก.ย. 2556 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง อาคาร 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 25 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโขมงหัก อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโขมงหัก อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโขมงหัก อาคารเอนกประสงค์ 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]