หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 923 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 924 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 923 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 925 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 926 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 924 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 936 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 935 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 935 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 936 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 925 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 931 25 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 934 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารสัตตบรรณ ห้อง 934 24 ก.ย. 2556 09.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 8.00 - 8.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]