หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 59 42 71.19% 9 15.25% 5 8.47% 3 5.08% 59
2 โรงเรียนวัดคูยาง 37 24 66.67% 7 19.44% 3 8.33% 2 5.56% 36
3 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 43 23 53.49% 15 34.88% 3 6.98% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 34 22 66.67% 6 18.18% 2 6.06% 3 9.09% 33
5 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 39 20 51.28% 7 17.95% 5 12.82% 7 17.95% 39
6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 32 19 59.38% 8 25% 3 9.38% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 27 19 70.37% 1 3.7% 5 18.52% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 39 18 46.15% 13 33.33% 4 10.26% 4 10.26% 39
9 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 43 17 39.53% 15 34.88% 8 18.6% 3 6.98% 43
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 35 17 56.67% 8 26.67% 4 13.33% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 30 17 62.96% 4 14.81% 2 7.41% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนสาธิต 24 16 66.67% 5 20.83% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 33 15 46.88% 9 28.13% 7 21.88% 1 3.13% 32
14 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 41 14 35% 12 30% 10 25% 4 10% 40
15 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 32 14 46.67% 6 20% 7 23.33% 3 10% 30
16 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 31 12 38.71% 9 29.03% 6 19.35% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนบ้านหนองแดน 25 12 48% 5 20% 6 24% 2 8% 25
18 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 23 12 54.55% 5 22.73% 4 18.18% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 30 11 37.93% 11 37.93% 4 13.79% 3 10.34% 29
20 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 27 11 45.83% 10 41.67% 3 12.5% 0 0% 24
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 33 11 35.48% 5 16.13% 6 19.35% 9 29.03% 31
22 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 23 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนบ้านเทพนคร 30 11 42.31% 3 11.54% 7 26.92% 5 19.23% 26
24 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 25 10 41.67% 6 25% 3 12.5% 5 20.83% 24
25 โรงเรียนบ้านบางลาด 22 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 31 9 31.03% 8 27.59% 8 27.59% 4 13.79% 29
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 22 9 40.91% 7 31.82% 3 13.64% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 38 9 36% 6 24% 6 24% 4 16% 25
29 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 26 9 39.13% 5 21.74% 4 17.39% 5 21.74% 23
30 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 22 9 40.91% 3 13.64% 6 27.27% 4 18.18% 22
31 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร อุปถัมภ์) 26 8 32% 9 36% 5 20% 3 12% 25
33 โรงเรียนบ้านหนองโสน 25 8 34.78% 7 30.43% 6 26.09% 2 8.7% 23
34 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 24 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
35 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 17 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
37 โรงเรียนบ้านวังทอง 22 8 36.36% 4 18.18% 4 18.18% 6 27.27% 22
38 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 25 7 30.43% 11 47.83% 2 8.7% 3 13.04% 23
41 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 22 7 33.33% 10 47.62% 1 4.76% 3 14.29% 21
42 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 18 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
43 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 22 7 33.33% 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 21
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
45 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 13 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 22 6 30% 5 25% 7 35% 2 10% 20
47 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 17 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
48 โรงเรียนบ้านจันทิมา 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 28 5 18.52% 11 40.74% 7 25.93% 4 14.81% 27
51 โรงเรียนสหวิทยาคม 18 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
52 โรงเรียนบ้านตอรัง 12 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 17 5 31.25% 3 18.75% 7 43.75% 1 6.25% 16
54 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 14 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
55 โรงเรียนบ้านหนองขาม 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
56 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 5 50% 1 10% 4 40% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 13 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
59 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
61 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 24 4 17.39% 7 30.43% 7 30.43% 5 21.74% 23
62 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 23 4 17.39% 7 30.43% 5 21.74% 7 30.43% 23
63 โรงเรียนเทศบาล 2 (ทุ่งสวน) 20 4 21.05% 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 19
64 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 15 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
66 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 16 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
68 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
71 โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
74 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 10 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
75 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 18 3 16.67% 8 44.44% 3 16.67% 4 22.22% 18
77 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 17 3 18.75% 8 50% 0 0% 5 31.25% 16
78 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 13 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
79 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21 3 15% 6 30% 8 40% 3 15% 20
80 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 14 3 23.08% 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 13
81 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 15 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
82 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
83 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 13 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 12 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 12 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
86 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนบ้านลานหิน 13 3 25% 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 12
89 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านพานทอง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
96 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
98 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
99 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 15 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 11
100 โรงเรียนบ้านวังชมภู 10 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
101 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
105 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านไร่ 10 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านวังประดา 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
110 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 20 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
114 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองทราย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านปางขนุน 7 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านท่านา 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 14 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 9
128 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
129 โรงเรียนบ้านลานทอง 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 12 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
133 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
134 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 23 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านเก่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
140 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านโนนโก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 9 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 4 44.44% 9
157 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านสมอโคน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ยางงาม 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 15 0 0% 4 40% 2 20% 4 40% 10
165 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
166 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 8 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
167 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองทอง 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
170 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนเทศบาล 3 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
173 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
174 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
175 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
176 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
177 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
179 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
180 โรงเรียนบ้านแคทอง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 7 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
187 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านแม่บัว 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านไทยทวี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
197 โรงเรียนบ้านหัวยาง 5 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
198 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
199 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านคลองเรือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
202 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
203 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
204 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไืทรงาม) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
205 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
206 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
207 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ 081-2804332 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]