กำหนดการแข่งขันระดับภาคเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 14:23 น.